Wie zijn wij?

Voorlopers in de transformatie van gezondheidszorg, sociaal domein en zelfontwikkeling

Een onafhankelijke startup voor gezondheid, geluk en succes van mens en samenleving

Sqlife uitspreken als skjoelife
Staat voor levenskunde

Voor wie?

Mensen en organisaties voorop in ontwikkeling!

individuele-mens

Individuele mens

Mens, burger, verzekerde, cliënt of patiënt, al of niet met meervoudige problematiek, die een beter leven wil.

Overgewicht, roken, alcohol, drugs
Een of meerdere chronische ziekten
Relatiestress en probleemkinderen
Werkloos, laagopgeleid
Vluchteling, statushouder

Trauma, handicap, verlies, misbruik, mishandeling, oorlog
Laaf zelfbeeld en zelfwaardering, lhbti
Strafblad, criminaliteit
Schulden, armoede, bijstand

Achterstandswijk met overlast
Slechte woonomstandigheden
Ongezonde leefomgeving

gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Huisartsen en POH’s
Therapeuten
Zorgverleners
Ziekenhuizen
Specialisten
Organisaties en instellingen

Zorgverzekeraars
IT-platformontwikkelaars

Onderwijs en onderzoek

sociaal-domein

Sociaal domein

Gemeenten en Wmo
Participatiewet en bijstand
Jeugdzorg
Thuiszorg
Wijkteams
Welzijnszorg
Maatschappelijk werk
Vluchtelingenwerk

IT-platformontwikkelaars
Onderwijs en onderzoek

beleidsmakers

Beleidsmakers

Gezondheidszorg
Sociaal domein
Jeugdzorg
Vluchtelingenwerk, IND
Integrale wijkaanpak
Politie en Justitie
Reclassering

Gemeenten
Regio’s en provincies
Overheid

IT-platformontwikkelaars
Onderwijs en onderzoek

Wil je meer weten over het prettigste en meest effectieve trajectplan voor je cliënten?

Waarmee?

Huis met 20 Kamers voor gezondheid, geluk en succes

Hoe?

Platform voor regie in gezondheid en sociaal domein

1.De klant

 • Meldt zich met zijn zorg- en/of hulpvraag op het regieplatform
 • Kiest een passende regiecoach
 • Ontwerpt zijn integrale bouwplan

2.Het platform

 • Kiest met de klant de onderaannemers
 • Regelt met de klant de financiering
 • Faciliteert en regisseert het gehele proces

3.De aanbieders

 • Dienen hun offertes in
 • Kennen hun positie in het totale bouwtraject
 • Werken samen als één bouwteam

Maatwerk en regie

1 loket
1 verhaal
1 plan
1 traject
1 regiecoach

1 team
1 fraudevrij budget
1 meetsysteem
1 administratieve standaard
1 verantwoordingssysteem

Waarom?

Gezondheidszorg en sociaal domein zwaar onder druk

Probleem

Zorg- en hulpverlening loopt vast

Oorzaken

 • Sociaal-economische en maatschappelijke ongelijkheid
 • Vergrijzing en eenzaamheid
 • Stress, leefstijl en leefomgeving
 • Groeiend aantal chronisch zieken
 • Inefficiënte focus op het fysieke lichaam
 • Groeiende vraag naar zorgprofessionals
 • Een toekomstig onbetaalbare gezondheidszorg

Fragmentatie en verkokering

Thema’s

 • Versnipperd en verkokerd zorgstelsel
 • 10-tallen hulpverleners ongeorganiseerd bij een gezin met een brede hulpvraag
 • Doolhof van wet- en regelgeving en financiële regelingen
 • Mensen met domeinoverstijgende zorgvragen verdwalen in het complexe zorgstelsel.

Oplossing

Persoonlijke bewustwording van

 • Leefstijl en gedrag
 • Onbewuste weerstanden en obstakels
 • Weten wie je bent en wat je wilt
 • Passie en ambitie
 • Talenten en kwaliteiten
 • Eigen kracht en leiderschap

Lokale en regionale samenwerking van

 • Betrokken professionals en praktijken
 • Wijken, bedrijven, organisaties, instellingen, zorgverzekeraars
 • Beleidsmakers, gemeenten en provincie

Sqlife platform

Het Sqlife platform faciliteert en regisseert het gehele proces.