De centrale missie van VWS

In 2040 leven alle Nederlanders tenminste 5 jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen.

Sqlife bijdrage aan de centrale missie

A. Sqlife Holistisch Gezond

Een ecosysteem visie en aanpak van de gezondheidszorg waarbij iedereen zelf optimaal de regie kan voeren over zijn leven en gezondheid.

De 4 pijlers van Sqlife Holistisch Gezond

  1. Mijn Leven als een Huis met 20 Kamers
  2. Mijn hele wezen
  3. Mijn hele achtergrond
  4. Mijn hele leefomgeving

B. Sqlife Lifeplanner als MeeGroei Huis

Een MeeGroei Huis voor elke Nederlander, een Lifeplanner door alle levensfasen heen. ‘Iedereen zijn Huis een leven lang op orde’ geeft de beste garantie voor een lang leven in gezondheid, geluk en succes. Optimale preventie.