Gezondheidszorg en sociaal domein zwaar onder druk

Probleem

Zorg- en hulpverlening loopt vast

Oorzaken

 • Sociaal-economische en maatschappelijke ongelijkheid
 • Vergrijzing en eenzaamheid
 • Stress, leefstijl en leefomgeving
 • Groeiend aantal chronisch zieken
 • Inefficiënte focus op het fysieke lichaam
 • Groeiende vraag naar zorgprofessionals
 • Een toekomstig onbetaalbare gezondheidszorg

Fragmentatie en verkokering

Thema’s

 • Versnipperd en verkokerd zorgstelsel
 • 10-tallen hulpverleners ongeorganiseerd bij een gezin met een brede hulpvraag
 • Doolhof van wet- en regelgeving en financiële regelingen
 • Mensen met domeinoverstijgende zorgvragen verdwalen in het complexe zorgstelsel.

Oplossing

Persoonlijke bewustwording van

 • Leefstijl en gedrag
 • Onbewuste weerstanden en obstakels
 • Weten wie je bent en wat je wilt
 • Passie en ambitie
 • Talenten en kwaliteiten
 • Eigen kracht en leiderschap

Lokale en regionale samenwerking van

 • Betrokken professionals en praktijken
 • Wijken, bedrijven, organisaties, instellingen, zorgverzekeraars
 • Beleidsmakers, gemeenten en provincie

Sqlife platform

Het Sqlife platform faciliteert en regisseert het gehele proces.

Sqlife holistische aanpak

Hele mens en hele achtergrond betrokken

Hele mens

De mens is meer dan zijn ziekte of probleem.

60-70% van problemen, fysieke klachten en ziekte zijn leefstijl en gedrag gerelateerd.

95% van iemands leefstijl en gedrag wordt wederom bepaald door onbewuste conditionering van negatieve karakterpatronen, beperkende overtuigingen, emoties en onwenselijk gedrag.

Sqlife geeft standaard bij alle klachten, ziekten en problemen inzicht en overzicht over deze onbewuste aansturing. Anders is er slechts sprake van symptoombehandeling met grote kans op recidief en chronisch worden van aanvankelijk acute klachten.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten en therapieën geven effectieve handvatten voor wezenlijke inzichten en veranderingen.

Hele context en achtergrond

Problemen, klachten of ziekte staan meestal niet op zichzelf.

Het Sqlife Huis geeft helder inzicht en overzicht hoe problematiek in de ene Kamer, andere Kamers en zelfs het gehele Huis kunnen benadelen. Echter ook hoe kwaliteiten in sterke Kamers ingezet kunnen worden voor herstel.

Overgewicht, diabetes en depressie gedijen goed op een voedingsbodem van armoede, schulden, fastfood, alcohol, laag zelfbeeld, eenzaamheid, werkloosheid en wonen in een achterstandswijk met een ongezonde leefomgeving.
En vice versa.

Maatwerk en overzicht

1 loket
1 verhaal
1 plan
1 traject
1 regiecoach
1 team
1 fraudevrij budget
1 meetsysteem
1 administratieve standaard
1 verantwoordingssysteem

Hele herstelproces

Het platform (hoofdaannemer) biedt een totaalpakket voor het zorgplan (bouwplan) van de klant (opdrachtgever).

 1. Platform en de klant maken samen het zorgplan
 2. Platform levert de regiecoach
 3. Platform zet een netwerk in van gecertificeerde aanbieders
 4. Platform, klant en aanbieders regelen samen de financiering
 5. Platform, klant en regiecoach in de regie.

Waarom ook spannend

 1. Onwennige en assertieve positie van klant als opdrachtgever
 2. Nieuwe positie, taak en krachtig mandaat van de regiecoach
 3. Onwennig voor het zorgnetwerk om als één team samen te werken ten dienste van de opdrachtgever
 4. Verkokerde wet- en regelgeving als sta in de weg.

Waarom toch mogelijk en uitdagend

 1. Regie over de planning en aansturing door het platform
 2. Posities en verantwoordelijkheden van alle partijen zijn helder en overzichtelijk
 3. Budgetcoach regelt en beheert het totale bouwbudget uit eigen bijdrage van de klant, Zvw, Wlz, Wmo en andere regelingen
 4. Overheden helpen belemmerende wet en regelgeving op te lossen
 5. Samen voorop lopen in de gezondheidszorg en het sociaal domein van de toekomst!

Voor wie?

Mensen en organisaties voorop in ontwikkeling!

Wil je meer weten over het prettigste en meest effectieve trajectplan voor je cliënten?

 

 

Nederland de beste zorg van Europa en toch…?

 • Een almaar stijgend aantal chronisch zieken, nu al 8,5 miljoen Nederlanders?
 • Een verwachte omvang van de zorg die logistiek niet meer te organaniseren is?
 • Een jaarlijkse stijging van de zorgkosten die die naar de toekomst onbetaalbaar is?

“Erik Gerristen secretaris-generaal van VWS”

 • Het roer moet om!
 • Er is een integrale ecosysteem benadering nodig!
 • Waar is die éne changemaker met hét disruptieve idee?

Moonshot Thinking

De gezondheidszorg heeft een moonshot idee nodig
3 relevante criteria voor een moonshot project

 • Een mega probleem
 • Doorbraak technologie
 • Radicale oplossing

Het Sqlife moonshot idee

Sqlife heeft een uitdagend idee met een ecosystemische oplossing voor de transformatie van de gezondheidszorg.

“Het is onnodig dat mensen chronisch ziek worden”

“Good ideas are always crazy until they are not”

– Larry Page