Iedereen optimaal zelf de regie over zijn leven en gezondheid

De mens als klant centraal

Bij Sqlife spreken we bij voorkeur van klant i.p.v. patiënt of cliënt. Zo is er meteen een gelijkwaardige en actieve uitgangspositie. Het gaat immers over zijn leven, zijn Huis en wat diegene daarmee wel of niet wil.

De 4 pijlers

Mijn hele leven als een Huis

  • Regie over mijn Leven, mijn Huis

Mijn hele wezen

  • Interne behoeften, wensen en ambities op 9 dimensies

Mijn hele achtergrond

  • Externe behoeften, wensen en ambities op 20 thema’s

Mijn hele leefomgeving

  • Systeem behoeften, wensen en ambities op 5 niveaus