Referenties

Bekijk onze bronnen

Wij hebben zorgvuldig onderzoek gedaan naar de belemmeringen en mogelijkheden van ons concept. Hieronder vindt u enkele van onze bronnen.

Gezamenlijke visie op gezondheidsbeleid

 1. Achterliggende problematiek
 2. Positieve Gezondheid
 3. Samenwerking
 4. Integraal ecosysteem

Vier gezondheidsvraagstukken

 • Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving
 • Gezondheidsachterstanden verkleinen
 • Druk op dagelijks functioneren bij jeugd en jongvolwassenen
 • Vitaal ouder worden

De Rijksoverheid formuleert het als volgt:

‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgpartijen. In dit gedachtegoed staat het dagelijks functioneren van mensen centraal.

Centrale missie VWS: Langer gezond

 • Leefstijl en Leefomgeving
 • Toegang tot zorg
 • Mensen met chronische ziekten
 • Kwaliteit van leven voor mensen met dementie

Missie

Met zoveel mogelijk partners zet Alles is Gezondheid zich in voor een Nederland met gezonde en gelukkige mensen.

Visie

Werken aan een gezonder Nederland kan alleen samen, vanuit bedrijfsleven, politiek en publieke sector. Bij die samenwerking staat de gezondheid van de mens centraal. Want ieder mens is tegelijkertijd patiënt, werknemer, verzekerde, student, ouder, mantelzorger, wijkbewoner of vrijwilliger en heeft in al die rollen te maken met de verschillende maatschappelijke domeinen. Daarmee is gezondheid van ons allemaal.

Een gezonder Nederland met 3 hoofdthema’s

 1. Roken
 2. Overgewicht
 3. Problematisch alcoholgebruik

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd.

Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving 2017

Prof. dr. Pauline Meurs over de illusie van evidence-based practice in de zorg

Adviezen

 • Personalised Practice
 • Value Based Practice
 • Context Based Practice
 • Demedicaliseren
 • Terug naar eenvoud en vertrouwen

Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving 2017

Prof. dr. Pauline Meurs

Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen

Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving 2017

Prof. dr. Pauline Meurs

Oplossingen om schulden te voorkomen

Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving 2017

Prof. dr. Pauline Meurs

Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen

Artificial Intelligence (AI) verandert wereldwijd het werk van de zorgverlener en hoe we met de gezondheid van onze burgers en de zorg voor onze patiënten omgaan.

AI biedt grote kansen om de gezondheid van de bevolking te bevorderen en de toenemende druk op het Nederlandse zorgstelsel te verlichten.

Institute for Positive Health (IPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed.

Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen.

Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.