Sqlife Holistisch Gezond

Holistisch Gezond

Zelf de regie

Iedereen zelf optimaal de regie over zijn eigen leven, gezondheid en geluk

De mens als klant centraal (4 pijlers)

  • Optimaal de regie over zijn leven met het Sqlife Huis
  • Aandacht voor interne behoeften en wensen op 9 dimensies
  • Aandacht voor externe behoeften en wensen op 20 thema’s
  • Aandacht voor systeem behoeften en wensen op 9 niveaus

Hulpmiddelen