Sqlife – House of Life

Over Sqlife

Sqlife is een onafhankelijke startup organisatie met een vernieuwende en holistische en ecosystemische aanpak van de gezondheidszorg en het sociaal domein.

“Sqlife geeft iedereen zelf optimaal de regie over een lang leven in gezondheid, geluk en succes”

Wat we doen

 • Ontwikkelen van holistische en ecosystemische modellen en instrumenten
 • Samenwerken met synergetische partners
 • Breed implementeren in gezondheidszorg en sociale domein

De 7 S´en van Sqlife

Sqlife staat in essentie voor levenskunde, voor intelligent leven met 7 S’en, en komen overeen met de 7 domeinen van het Sqlife Huis.

 • Systemisch in het Systemisch domein
 • Spiritueel in het Geestelijk domein
 • Succes in het Maatschappelijk domein
 • Sterk in het Persoonlijk domein
 • Sociaal in het Sociaal domein
 • Stabiel in het Materieel domein
 • Synergie in het Energie domein

Missie

 • Iedereen zelf de regie over een lang leven in gezondheid, geluk en succes
 • 1 loket, 1 verhaal, 1 plan, 1 regisseur, 1 team, 1 project, 1 fraudevrij budget,
  1 administratieve standaard, 1 verantwoordingssysteem
 • Voorloper zijn in de transformatie van gezondheidszorg en sociaal domein

Visie

 • Nederland behoeft een transformatie van gezondheidszorg, sociaal domein en de samenleving als geheel
 • Holistisch Gezond binnen ieders bereik door mensen, professionals, organisaties en overheden te verbinden
 • Holistisch Gezonde Samenleving stimuleren, versterken en versnellen


Kernwaarden

De 7 Kernwaarden vormen ons interne kompas en zijn leidend in ons dagelijkse handelen en komen overeen met de 7 domeinen van het Sqlife Huis.

“We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”

– Albert Einstein

 • FLOW in het Systemisch domein
 • Wijsheid in het Geestelijk domein
 • Ambitie in het Maatschappelijk domein
 • Zelfreflectie in het Persoonlijk domein
 • Veilig voelen in het Sociaal domein
 • Stabiliteit in het Materieel domein
 • Synergie in het Energie domein

Het team achter Sqlife

Guus Koenders - Founder

Guus is altijd al geïnteresseerd in de mens achter zijn klachten. Ruim 20 jaar heeft hij gewerkt als leraar lichamelijke opvoeding, fysiotherapeut, acupuncturist en integraal psycholoog. Eigenlijk is hij meer een generalist, een holistische lifecoach. Uit de achtergrond verhalen (oorzaken) van zijn patiënten krijgt hij vaak het onvoldane gevoel relatief acute klachten (symptomen) chronisch aan het maken te zijn.
Dat geeft hem al vroeg het idee:

“Het moet en kan echt anders”.
Hieruit is Sqlife ontstaan.

Angèle Rutten - Communicatie & Training

Angèle heeft persoonlijk én als regisseur in de begeleiding over jaren van een dierbare met kanker en een andere dierbare met dementie ervaring met de fragmentatie, onnodig hoge kosten en de verkokering in de zorg- en hulpverlening. De mens staat niet meer centraal in zijn verhaal. Angèle vindt de aandacht voor de mens, dat deze weer centraal staat bij Sqlife met 1 loket, 1 verhaal, 1 plan van aanpak en 1 regisseur.

“De mens weer centraal”

Bert Beumer - Projectmanager & Coach

Bert heeft sinds 1983 diverse leidinggevende functies bekleed bij allerlei organisaties. In zijn leidinggeven staat de mens achter de medewerker altijd centraal, zodat hij medewerkers op de juiste wijze kan coachen en zich laten ontwikkelen zowel in functie als mens.

Binnen deze functies werkt hij projectmatig bij grotere vraagstukken waarin die ervaringen goed van pas komen.

Betrokkenheid van medewerkers is altijd een belangrijke succesfactor om te slagen in complexe vraagstukken.

“De mens weer centraal en als team gaan voor succes”

Dick de Jong - Coach Sociaal domein

Dick is tijdens zijn pubertijd in de psychiatrie geraakt.  In het circuit wat daarna kwam ging het er vooral om er zelf uit te komen. Maar niet iedereen heeft die kracht of mogelijkheden.

Als ervaringsdeskundige op het gebied van geestelijke en maatschappelijke zorg vindt hij het belangrijk dat mensen de mogelijkheid hebben hun eigen plan te trekken in het leven en zelf de hulp te kiezen die zij nodig hebben.

“Alles wat je nodig hebt zit al in jou, durf dat te ontdekken”

Roman Frankenreiter - ICT & Serious gaming

Roman Frankenreiter – ICT & Online security Roman heeft een brede ervaring op het gebied van ICT, veilig internet en gaming. Zelf is hij al meer dan 20 jaar online gamer en weet hoe belangrijk het is om mensen een platform te geven waar zij zich veilig voelen.

Een eigen server is net zo belangrijk als de veiligheid van de data. Data moeten altijd veilig opgeborgen zijn en mogen niet zomaar op straat komen te liggen.

“Als je het doet, doe het dan goed!”

Hay Freriks - High Impact Learning

High Impact Learning that Lasts (HILL)

Hay heeft ervaring in een breed leerlandschap, van primair tot academisch onderwijs. Leren en professionaliseren kennen geen begrenzing; ook bij de politie, de theaterwereld en gezondheidszorg verdient hij zijn sporen.

Leren en de lerende floreren vanuit een intrinsieke urgentie. Als implementatiedeskundige en trainer van leergemeenschappen werkt hij met een tweetal concepten:
1. HILL van Filip Dochy, bestaande uit zeven bouwstenen, vanuit urgentie via eigenaarschap, coöperatie coaching actief kennisdelen hybride leren flexibele leerruimte naar assessment as learning.
2. De Creatieve Actie Methodologie CAM van Paul Delnooz, het brein opteert duurzaam voor creatieve oplossingen.

“Teach what you learn. Be a role model, Be a part of the solution. Be Sqlife

Ingolf Kruseman - Architect & Green Building Design

Bij Ingolf ligt zijn passie bij het creëren van groene bouwprojecten waarbij de mens altijd centraal staat.

Met zijn ontwerpen en plannen wil Ingolf een
bijdrage leveren aan een mooiere en groenere samenleving, alle betrokkenen meenemen in inspirerende en haalbare plannen.

Onze leefomgeving vormgeven met minder stressfactoren zoals straling, gezondere luchtvoorziening en daglicht.

Een duurzame groene en levende omgeving creëren waar veiligheid, plezier, ontmoeting en verrassing weer een grotere rol spelen.

“Een duurzame, verrassende en gezonde leefomgeving”


Founding partners

Partners die over jaren veelal belangeloos hun bijdrage aan Sqlife hebben geleverd.

bikaver
xxl-hope
logo-transparant
marijke
Zorgpunt-payoff_light-transparant
emergent
wolfejuridischadvies

Partners

Artificial Intelligence NL
Sqlife lid van de werkgroepen

1.Gezondheid & Ecosystemen

2.Lifestyle & Prevention

Wil jij ook partner worden?

Onderschrijf jij onze missie, ambitie, visie en kernwaarden en wil jij een bijdrage leveren aan de realisatie daarvan?

Vul dan ons contactformulier in.