Sqlife Life Organiser

Mijn leven en gezondheid in eigen hand

Overzicht, inzicht en uitzicht

Het Huis met al zijn Kamers en (sub)thema’s geeft praktisch inzicht, overzicht en uitzicht over je totale leven

Functies

  • Digitale Life Organiser; dagelijks als zodanig te gebruiken
  • Quickscan: snel overzicht hoe je leven er voor staat
  • Lifescan: een uitgebreide evaluatie inclusief assessment op alle Kamers
  • Lifeplanner: bij problemen, klachten of ziekte.