Volg een training bij Sqlife

Mijn Leven en Gezondheid in eigen hand

Voor iedereen die die zijn leven naar een hoger plan wil brengen.

De basis kennis van het Huis, de (sub)thema’s van de 20 Kamers, de 2 logeerkamers en de 7 thema’s van het Trappenhuis als een gespreksdocument.

Sqlife Lifecoach

Voor professionals.

  • Gebruik van het Sqlife concept, 1 op 1 met cliënt/patiënt
  • Het kunnen samenwerken onder leiding van een regiecoach in een netwerk van samenwerkende partijen.

”Voor mij als praktijkondersteuner voor patiënten met een chronische ziekte is het werken met het Sqlife Huis als gespreksdocument samen met de Sqlifescan een heel praktisch, laagdrempelig en effectief hulpmiddel om samen met mijn patiënten breder te kijken dan alleen hun ziekte. Patiënten ervaren het als een opluchting dat ze meer inzicht krijgen in achtergronden en dat ze zelf actief kunnen bijdragen aan herstel.

Een Sqlifecoach

Sqlife regiecoach

Voor Sqlife coaches.

Regie kunnen voeren op het Regieplatform, een netwerk van samenwerkende partijen, bij een complexe zorgvraag.

”Dé grote uitdaging bij netwerkzorg is de wil tot samenwerken van alle betrokken zorgprofessionals. Het Sqlife Regieplatform maakt dit verrassend eenvoudig doordat de vragende partij hier klant en opdrachtgever is, die bepaalt dat zijn zorgprofessionals moeten samenwerken!”

Een Sqlife regiecoach

Sqlife budgetcoach

Voor financiële coaches.

  • Regelen van de financiering van het totale ‘zorg-/bouwplan’ over alle domeinen heen
  • Controle en beheer van de declaraties van alle ‘onderaannemers’
  • Beheer van ‘meer en minder werk’.

”Voor mij als zelfstandig financieel coach voor cliënten in de bijstand geeft het mij veel voldoening dat de focus bij Sqlife ligt op alle thema’s van het leven van cliënten. In mijn praktijk hoor en zie ik dagelijks de complexe problematiek waar cliënten mee worstelen. Het geeft mij naast een nieuw verdienmodel als Sqlife budgetcoach veel voldoening in een netwerkzorg verband het beheer en de regie te mogen voeren over het verkrijgen van de diverse budgetten en het centrale beheer ervan.”

Een Sqlife budgetcoach